Är radio fortfarande intressant?

Radio förr

Radio var det allra första mediet för att kunna sända och nå ut med både tal och musik till allmänheten. Detta var förstås en ren sensation när det kom och nyhetens behag gjorde att hela familjer samlades runt radion för att ta del av sändningarna. På radion, utrustad med både AM och FM sändare, kunde man ta del av både nyheter och underhållning. Särskilt under 2:a världskriget spelade radion en stor roll för att kunna informera allmänheten om allt det som hände vid den här tiden. Efterkrigstidens radio såg dock annorlunda ut. Det började nu bli vanligt med såpoperor och drama som sändes som följetong för att lyssnarna skulle återvända till radion med jämna mellanrum. Såpoperan (soap opera på engelska) fick för övrigt sitt namn eftersom det på den här tiden var vanligt med reklam för tvål (=soap) i radion.

Radion har också länge spelat rollen som spridare av populärmusik. Det har länge varit populärt med musikprogram och det är många band och artister genom musikhistorien som fått berömmelse genom just radion. Under många år fanns det heller inget annat media än radion där man hade möjlighet att lyssna till de senaste artisterna och hålla sig uppdaterad om musikbranschen.

 

Radio nu

Hur är det då nuförtiden? Har radion spelat ut sin roll eller är den fortfarande aktuell? Detta beror mycket på vem man frågar, då det varierar från person till person. Många äldre människor, särskilt de som inte tagit till sig nyare teknik, är trogna radiolyssnare – mycket på grund av gammal vana. Man kan i vilket fall som helst vara överens om att radion numera har stor konkurrens från andra medier. När TV-sändningar kom var detta förstås en konkurrent till en viss utsträckning, men framförallt i och med Internet har radion som traditionell informationsspridare fått stor konkurrens.

Dock har radion moderniserats mycket sedan äldre tider. En av de allra senaste uppdateringarna är den gradvisa övergången från analoga till digitala sändningar, något som dock sker ganska långsamt i Sverige. Ytterligare en variant är satellitradio, också kallad DAB. Genom satellitradion har man som lyssnare tillgång till ett imponerande utbud kanaler, vilket gör att det är lätt att hitta specifika kanaler inom en viss genre om så önskas. Här finns det med andra ord möjligheter att slippa de ytliga musikkanalerna med samma låtar som spelas om och om igen. DAB-tekniken håller dessutom alltmer på att leta sig ned i våra bilar.

Den stora konkurrenten till radio idag är antagligen musiktjänster som Spotify, där användaren med enkelhet kan skapa sina egna spellistor utan att behöva hålla tillgodo med de som skapats av en annan person på radion. Det återstår att se vad som händer med radiosändningarna i framtiden, men en sak är säker och det är att en kontinuerlig modernisering är nödvändig.